หากคุณต้องการสมัครงาน The Federation of Thai Industries ( F.T.I.)