หากคุณต้องการสมัครงาน TRISTAR FLOATING RESTAURANT CO.,LTD. (เรือเจ้าพระยาปริ้นเซส)