หากคุณต้องการสมัครงาน Bank of Ayudhya PLC (BAY) สาขาเพลินจิต