หากคุณต้องการสมัครงาน Thai Japan Gas Co., Ltd. /THAI-JAPAN GAS CO.,LTD.